นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในครั้งต่อไปว่า ควรแปรวิกฤตไวรัสโควิด – 19 ที่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะผลิตอาหารปลอดภัยป้อนคนไทยและชาวโลก นำรายได้เข้าประเทศ ทดแทนรายได้ด้านอื่นที่เสียหายไป จึงขอแนะนำให้รีบแบน “ไกลโฟเซต” ตามมติสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว ทั้งนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติได้ส่งมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 ไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องใส่ใจในเรื่องนี้ที่จะติดตาม ควบคุมในด้านนโยบายด้านสุขภาพอนามัยประชาชน เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว สถิติคนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน เป็นการตายเงียบ ตายผ่อนส่ง น่ากลัวยิ่งกว่าไวรัสโควิด – 19 เสียอีก ซึ่งหลังวิกฤตไวรัสโควิด – 19 ประเทศไทยควรแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการตั้งเป้าให้ประเทศให้เป็นศูนย์อาหารปลอดภัยป้อนคนไทยและชาวโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะฟังเสียงสภาผู้แทนราษฏรที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยประชาชนด้วยการเสนอให้แบน 3 สารเคมีการเกษตร ที่มีความเสี่ยงสูง โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์อาหารปลอดภัยป้อนคนไทยและชาวโลก