นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยัน ต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งเรื่องสถานที่ ที่ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และเตรียม มาตรการเว้นระยะห่างในห้องประชุม ขณะที่ในส่วนของตัวบุคคล จะต้องมีการตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย โดยในส่วนของ ส.ส. ที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุม จะต้องมีการตรวจเข้ม ก่อนเข้าสภาทั้งการวัดอุณหภูมิ และส่วนอื่นๆเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากพบใครที่มีปัญหาเกินเกณฑ์ ที่แพทย์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะต้องออกไป ไม่สามารถเข้ามาที่สภาได้ และก่อนเปิดสมัยประชุมจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเพื่อให้ตลอด สมัยประชุมสามัญทั้ง 120 วัน สามารถทำหน้าที่ และประชุมพิจารณา กฎหมายที่สำคัญสำคัญได้ โดยจะคุยในรายละเอียด ถึงการปฏิบัติตัวของสสทั้งเรื่องการนั่งประชุมการอภิปราย และการอยู่ในห้องประชุม

ขณะเดียวกัน นายชวน ยังกล่าวว่า วันนี้ยังนับว่าโชคดีที่ยังไม่พบใครที่สภาติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ก็ไม่ทราบว่า จะตลอดรอดฝั่งหรือไม่ จึงได้ย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดูแลกันให้ดี และมีมาตรการที่เข้มข้น ไม่ประมาท และต้องไม่ปล่อยปละละเลย

ส่วนเรื่องการ ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเข้าส่วนกลาง นำไปใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น นายชวน กล่าวว่า ในส่วนของสภา ตนได้ดูด้วยตัวเองและปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ใช้เช่นงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งยังดูไปถึงงบประมาณในปี 2564 ว่า ส่วนใดที่ยังไม่จำเป็น ก็ให้ตัดออกไป แต่บางเรื่องที่จำเป็นก็ต้องขอร้องว่าให้คงเอาไว้