นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาว่าจะขยายเวลาการแบนสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงออกไปจนถึงสิ้นปี 2563 หรือไม่ ว่า ขณะนี้เกิดวิกฤตไวรัสโควิด – 19 ระบาดในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามกำหนดการดังกล่าว คณะกรรมการ ฯ ก็ควรทำหน้าที่ปกป้องชีวิตคนไทยไม่ให้ตายผ่อนส่งจาก 3 สารพิษคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ดังเช่นการทำหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล ในการดูแลคนไทยให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด – 19

ทั้งนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 423 : 0 ให้รัฐบาลแบน 3 สารพิษดังกล่าว โดยมีเหตุผลสำคัญ คือ สารพิษดังกล่าวเป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ มีงานวิจัยรองรับว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ถ้าคณะกรรมการ ฯ ไม่ให้ความสำคัญกับมติของสภาผู้แทนราษฏรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็น 1 ใน 3 อำนาจอธิปไตย คงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการ ฯ ต้องรับผิดชอบต่อสังคมหลายประการตามมา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะได้รับข่าวดีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยประชาชนมากกว่าการรักษาประโยชน์ของกลุ่มทุน