นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการของสภาผู้แทนราษฎร ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนเปิดสมัยประชุม ในเดือนพฤษภาคมนี้ ว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ จะมีเชิญ ผู้แทนจาก กรมควบคุมโรค และ กรมควบคุมมลพิษ มาให้คำแนะนำถึงแนวทาง ป้องกันปัญหาฝุ่นPM2.5 ในสภาฯ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
พร้อมกับจะมีการซักซ้อมรูปแบบการประชุมในห้องประชุมรัฐสภา พระสุริยัน ที่จะเปิดใช้เป็นครั้งแรกในสมัยประชุมนี้ โดยจะให้ ส. ส. นั่งเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1 ตัว ลดการสัมผัสใกล้ชิดกัน และเพิ่มมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าลิฟท์ ชั้นใต้ดิน และคัดกรองสมาชิกก่อนเข้าห้องประชุม หากไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าประชุม

นอกจากนี้ ยังได้ประสาน รพ.บ้านแพ้ว ให้มาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส 3 สายพันธุ์ให้สมาชิก และ บุคลากรของรัฐสภา ให้ฟรี แต่หากต้องการฉีดแบบป้องกัน 4 สายพันธ์ ทางโรงพยาบาลขอเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ถูกเพียง 380 บาท ซึ่งสมาชิกและบุคลากรสามารถเลือกที่จะฉีดแบบ ป้องกัน 4 สายพันธุ์ได้ ขณะเดียวกัน ได้ให้สำนักการแพทย์รัฐสภาประสานโรงพยาบาลให้มาตรวจโรคหาเชื้อจากสมาชิกที่สมัครใจและต้องการเข้ารับการตรวจดด้วย

ส่วนโรงอาหารของสภาฯ ก็ต้องมีการจัดคิว แบบไปธนาคาร และจำกัดจำนวนผู้เข้าออก โดยยืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎร เตรียมความพร้อมทุกด้าน และขณะนี้ บุคลากรทั้ง 2,220 คน ยังไม่พบมีใครเชื้อ