นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 4,860 ห่อ จาก นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน ณ อาคารัฐสภา เพื่อมอบให้ประธานรัฐสภา นำไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเห็นว่าประธานรัฐสภาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัท จำกัด มหาชน และจะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปมอบให้กับประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐสภา คนงานก่อสร้าง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึงต่อไป