นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ว่า เป็นการมองในมิติเดียว และเป็นการสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตให้ประชาชนในทุกมิติ หลังจากนี้เชื่อว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไป จากการขยายเคอร์ฟิวไปอีก 1 เดือน ส่งผลกระทบต่อการธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นรัฐต้องมีแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในภาพรวม ทุกอาชีพอย่างชัดเจน
และทั่วถึง รวมทั้งต้องเร่งในการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกันนี้รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในระยะยาว ทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อวางรากฐานในอนาคตของประเทศไทย

นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤติที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับสังคมไทย แต่มาตรการที่ออกมา กำลังทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความลำบาก รัฐกำลังเปลี่ยนธารน้ำใจของผู้ใจบุญเป็นความเหนื่อยหน่าย ด้วยกฎระเบียบที่รัฐออกมาทำให้มีขั้นตอนมากมาย หลังจากนี้มาตรการที่จะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ต้องทำอย่างจริงจังเพื่อหยุดการระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลควรใช้ทุกสรรพกำลังที่มีในการปกป้องชีวิตประชาชน เงินกู้ 1 ล้านล้านที่รัฐบาลกู้มาควรใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ