นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทย แถลงการณ์เรื่อง ขอเรียกร้องให้ ก.ตร.ตั้ง กก.สอบจริยธรรมฯ-วินัยศรีวราห์กรณีก้มหัวต่ำรับไหว้ผู้ต้องหาในคดีอาญาในลักษณะเลือกปฏิบัติ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏภาพข่าวเป็นการทั่วไปในสื่อสารมวลชนและโชเชียลมีเดียว่า พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ได้แสดงการรับการไหว้ในลักษณะก้มหัวต่ำอย่างมากต่อนายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาในคดีอาญา ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 และ พรบ.อาวุธปืนฯ 2490 ซึ่งไม่เคยปรากฎการกระทำเยี่ยงนี้มาก่อน จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันของสาธารณชนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ในขณะนี้ว่ามีสัมพันธ์พิเศษส่วนตัวกับผู้ต้องหาในคดีหรือไม่นั้น

พฤติการณ์หรือการกระทำดังกล่าวของ รอง ผบ.ตร. เป็นที่ผิดสังเกตต่อการแสดงออกต่อผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ผ่านมาในอดีตที่มักมีลักษณะแข็งกร้าวตรงไปตรงมาในการบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอด ดังเช่น กรณีการแสดงออกต่อการเอาผิดต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้ง เช่น กลุ่ม MBK39 ถึงขนาดเสนอให้ พงส.คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเลยทีเดียว แต่กลับกรณีของนายเปรมชัยกับพวก กลับไม่เสนอการคัดค้านการประกันตัว ทั้งๆ ที่มีโทษสูงไม่ต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกของ รอง ผบ.ตร.กลับแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่าย “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2553(แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553) ที่ระบุถึง “การไม่เลือกปฏิบัติ” คือ การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากชาติกําเนิดเพศศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติสัญชาติอายุการศึกษาความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศ ส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ที่สำคัญ สตช.เคยมีคำสั่งให้ กำชับทุกหน่วยแจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายทราบ โดยให้พึงระมัดระวังหรือไม่กระทำการใดๆ เช่น การถ่ายภาพ/วิดีโอ กับผู้ต้องหาในคดีในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเคยมีกรณีการกระทำในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เช่น กรณีตำรวจถ่ายภาพกับ น.ส.เปรี้ยว ผู้ต้องหาคดีฆ่าหั่นศพในอิริยาบถต่างๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของข้าราชการตำรวจทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร/ไม่เหมาะสม สตช.จึงสั่งข้าราชการตำรวจทุกนายพึงระลึกไว้เสมอว่าการทำงานของข้าราชการตำรวจต้องมีความเป็นกลาง มีจิตสำนึกว่าการกระทำใดๆ จะสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร/หน่วยงานตนเองหรือไม่ด้วย แต่เหตุไฉน พล.ต.อ.ศรีวราห์จึงกระทำได้

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องมายัง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี , ก.ตร. และจเรตำรวจ ได้ตั้งกรรมการสอบ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รอง ผบ.ตร.ว่าพฤติการณ์หรือการกระทำเยี่ยงนั้นเข้าข่ายการฝ่าฝืน กฎ ก.ตร.ดังกล่าวหรือไม่ และหากสอบสวนแล้วพบว่าฝ่าฝืน จักได้ลงโทษตามครรลองของ กฎ ก.ตร. เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่สมควร/ไม่เหมาะสมต่อไป