พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ในประเด็นการตรวจพบการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หลายจังหวัดทั่วประเทศว่า สุดท้ายในช่วงเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสงบ ความมีเสถียรภาพของประเทศ ในทุกมิติครับเราต้องพัฒนาประเทศ พร้อมกับการเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลสำหรับเรื่องการช่วยกันขจัดปัญหาทุจริตขอให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่ลงไปในทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ไม่ให้มีการทุจิตเกิดขึ้นในทุกโครงการ บางครั้งการตรวจสอบในขั้นตอนของราชการบางทีทำได้ไม่สมบูรณ์ เพราะว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ดังนั้นขอเน้นย้ำข้าราชการทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องไปดูว่าเอกสารที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ เช่นที่มีข่าวในปัจจุบันเรื่องของความไม่ปกติของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพราะฉะนั้นเอกสารต้องดูให้ครบ แต่เมื่อมีคนร้องทุกข์กล่าวโทษมา หรือให้ข้อมูลมา เราก็นำไปสู่การพิสูจน์ และวันนี้ก็มีข้อมูลการกระทำความผิดอยู่เราต้องช่วยกัน

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า อย่าปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของนายกฯคนเดียว เรื่องของระดับสูงอย่างเดียว ระดับล่างต้องช่วยกัน ประชาชนทุกคนไม่ต้องกลัว รัฐบาลจะดูแลปกป้องให้ อย่างเช่น น้อง 2 คน ที่ได้ดูแลไปแล้วขอให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งประเทศ ขอให้ช่วยรัฐบาลในการทำหน้าที่ขจัดความไม่สุจริตให้ได้โดยเร็วในวิธีการที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมาย และทุกคนก็เรียนรู้ในสิทธิของแต่ละคน ตัวเองมีสิทธิอะไรอย่างไร อย่าให้ใครเข้ามาใช้สิทธิ์ของเราไปเพื่อเกิดประโยชน์ในทางไม่ถูกต้อง