นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยว่า แม้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อห้างค้าปลีกหรือห้าง Modern Trade ทำให้ต้องปิดกิจการชั่วคราวจากการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ของรัฐบาล แต่ทางผู้ประกอบการได้ปรับกลยุทธ์การค้าเพื่อรองรับวิกฤตหันมาทำการขายออนไลน์มากขึ้น โดยไม่ได้มีการปรับลดพนักงานแต่อย่างใด แม้ว่าจะทำให้ยอดขายลดลงจากลักษณะการค้าเปลี่ยนไป แต่การ ช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 35 %

ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลควรทำหลังจากนี้คือการทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้รวดเร็ว โดยเฉพาะการเปิดธุรกิจห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า การสนับสนุนเงินหมุนเวียนหรือซอฟต์โลนให้กับผู้ค้ารายย่อยเพิ่มเติม การเร่งมาตรการจ้างแรงงานเป็นรายชั่วโมง การเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยโดยมีมาตรการด้านสาธารณสุขควบคุมอย่างเข้มงวดและการลดภาษี เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง