อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 07.56 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 31.25 บาท ขายออก 32.13 บาท
ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.10 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.33 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.56 บาทต่อหยวน
และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30223 บาทต่อเยน