เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. หน.ฝอ.ศปอส.ตร.
ได้แถลงว่า จากสถานการณ์การแก้ปัญหาจากไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยและทั่ว โลก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการป้องกันการติดต่อของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ทาให้มีกลุ่ม มิจฉาชีพอาศัยช่วงโอกาส กักตุนหน้ากากอนามัยนาเสนอจาหน่ายผ่านทางออนไลน์ แล้วนำมาจาหน่ายในราคาแพง เกิน กว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ สั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุม กลุ่มขบวนการที่กระทาผิดกักตุนหน้ากากอนามัย ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แล้วนำมาจำหน่ายในราคาแพงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความ เดือดร้อนนำตัวมาดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดโดยเร็ว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผอ.ศปอส.ตร.) ดำเนินการเร่งรัด สืบสวนติดตามจับกุม ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผอ.ศปอส.ตร.), พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.รอง ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.ปิยะอุทาโยผู้ช่วยผบ.ตร. รองผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบช.สทส. รอง หน.ฝ่ายเทคนิคและสืบสวน ศปอส.ตร.

จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.9 ได้สืบ ทราบว่ามีกลุ่มแก๊งชาวจีน ลักลอบนำเข้าหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ,เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ,อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันการติดต่อโรคโควิด 19 รวมทั้งสิ่งของอย่างอื่น จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำเข้ามาลักลอบจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ จากนั้นจึงส่งสินค้าทางพัสดุให้กับลูกค้า จึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญาธนบุรี ขออนุมัติหมายค้นสถานที่ตรวจค้น บ้านเลขที่ 113/5-6 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ ตำรวจได้นำหมายค้นของศาลอาญาธนบุรี เข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบ Mr.LI MINGFAN สัญชาติจีน แสดงตัวเป็น เจ้าของบ้านและเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว และ MR.ZHANG CHAOWEI สัญชาติจีน เป็นพนักงานอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงความบริสุทธิ์ใจ และแสดงหมายค้นให้ Mr.LI MINGFAN สัญชาติจีน ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจแล้ว Mr.LI MINGFAN อนุญาตให้ทาการตรวจค้นและเป็นผู้นำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ,เครื่องตรวจวัดอุณภูมิในร่างกาย ,วัตถุหรือสิ่งลามก ,น้ำมันสกัดจากพืชกัญชา และอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันการติดต่อโรคโควิด 19 จานวนกว่า 5,000 รายการ มูลค่ากว่า 5,000,000 บาท จึงได้ตรวจยึดและจับกุมชาวจีน ทั้งสองคน จากการสอบสวนขยายผลชาวจีนทั้งสองคน รับว่าสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดได้นั้นตนเองได้นำเข้า จากต่างประเทศโดยขนส่งทางเรือขนส่งสินค้า จากนั้นจึงนามาเก็บไว้ภายในบ้านหลังดังกล่าวที่ถูกตรวจค้น เพื่อเตรียม จาหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปที่มาติดต่อสั่งซื้อทางออนไลน์ จากนั้นจึงส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางพัสดุโดยมีการปิดบังข้อมูลของ ผู้ส่งเพื่อให้ยากต่อการสืบสวนติดตาม โดยมีชาวจีนที่พักอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดสืบสวนจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป และได้ดาเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องใน การค้าเกี่ยวกับวัตถุลามกหรือสิ่งลามก” พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการหน้ากากอนามัย มาตรา 25 ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นผู้ผลิตไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต กระบวนการผลิต และวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่” พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 15 ในความผิดฐาน “นำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียน สถานประกอบการ”

ทั้งนี้ สำนักงานตารวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนชาวไทย จะได้ดำเนินการ ตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องรายอื่นเพื่อมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และขอสื่อมวลชนช่วย ประชาสัมพันธ์ ไปยังประชาชนทั่วไป หากพบเบาะแสต้องสงสัยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งมายัง ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.02-2527883-4 ถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ไปด้วยกัน