สืบเนื่องจากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษที่ 23/2563 กรณี นายอดิศร โค้วเนื่องศรี และนางสาวพนัชปวัน สายสุวรรณ ยื่นคำร้องขอให้สืบสวนสอบสวน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการร่วมลงทุนธุรกิจสปอร์ตอาร์บิตทราจ (Sport Arbitrage)

อันอาจเป็นความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

เนื่องจากคดีดังกล่าวมีผู้เสียหายประสงค์จะเข้ามาให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำนวนมาก กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการลงทะเบียนรายละเอียดความเสียหายผ่าน QR Code ระบุวัน-เวลานัดหมาย และเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวันเวลาดังกล่าว ณ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงิน-โอนเงิน Statement หรือสลิปต่างๆ ที่แสดงถึงการลงทุนและความเสียหายรวมทั้งบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องที่มีความเคลื่อนไหว ทั้งนี้ หากไม่มาให้ถ้อยคำภายในวัน-เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

อนึ่ง ผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้าให้ถ้อยคำ สามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผ่าน

QR Code หรือลิ้งก์ http://register.dsi.go.th/23-2563/

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือทาง Facebook DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โทร.0 2142 2831 หรือสายด่วน DSI Call Center โทร.1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​