นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ครบรอบ 1 เดือนของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ตามอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ที่มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลถึง 30 เมษายน นี้ หากให้ประเมินถึงความเสียหายที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจคงคำนวณได้ยาก เนื่องจากต้องหาข้อมูลด้วยว่าร้านค้าที่ถูกปิดไปรายได้หายไปเท่าไหร่ ลูกจ้างเดือดร้อนกี่ราย

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยเรื่องการปลดล็อก หรือผ่อนปรนมาตรการ แต่อาจเลือกทำในบางพื้นที่ บางธุรกิจ เพราะหากให้เปิดปลดล็อกทั้งหมด โรคโควิด-19 อาจกลับมาระบาดอีกครั้ง และแผ่วงกว้างมากกว่าเดิม ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้หน่วยงานด้านสาธารณะสุขเป็นผู้ตัดสินใจ

แต่หากรัฐบาลยังขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีก หรือยังใช้มาตรการเข้มข้น จะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยและการจ้างงาน