นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ขณะนี้สนามบินสุวรรณภูมิมีความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการของสายการบิน ที่จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่ก่อนหน้านี้สายการบินส่วนใหญ่ได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสามารถรองรับเที่ยวบินได้ทุกสายการบินเช่นเดิม แต่อาจจะมีการปรับเรื่องของหลุมจอดเพื่อเป็นไปตามระเบียบของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ทางสนามบินจะยังคงมาตรเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคารทุกอาคารและทุกพื้นที่โดยรอบ พร้อมกับจำกัดบุคคลากร เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และการจำกัดพื้นที่เข้าออก บริเวณอาคารผู้โดยสาร กำชับพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพิ่มความถี่การทำความสะอาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากที่สายการบินเริ่มกลับมาเปิดเที่ยวบินให้บริการจะทำให้ยอดผู้โดยสารกลับมาเพิ่มขึ้น และการเดินทางจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง