เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 20/2563 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเสนอให้ปิดโรงพยาบาลเฉพาะโรคโควิด19 ที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. และให้เปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในจังหวัดนนทบุรี ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 จ.นนทบุรี ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 112 คน เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายเเล้ว 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5 ราย โดย รพ.บางบัวทอง 2 รับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านโรคโควิด19 แห่งแรกของประเทศไทย เริ่มรับผู้ป่วยโควิด19 ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทั้งหมด 40 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยรายสุดท้ายกลับบ้านเมื่อ 18 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ในการกลับมาเปิดดำเนินการปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการ Big Cleaning สิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล ตลอดจน แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้รับการตรวจหาโรคโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้ง 39 ราย ผลไม่พบเชื้อ 100%

อย่างไรก็ตามในด้านการรักษาพยาบาล จังหวัดนนทบุรี ยังมีโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 อีกหนึ่งแห่ง คือ โรงพยาบาลบางกรวย 2 ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง และหากมีความจำเป็น สามารถขยายเพิ่มได้ถึง 100 เตียง จึงมีความเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรี