เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่ออิสระและอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)2540เปิดเผยว่าเมื้อวานนี้ (24 เม.ย.)คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ ได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาเงิน5,000บาทให้ผู้พิการ2ล้านคน รวมทั้งช่วยค่ไฟฟ้า เบี้ยคนพิการ ให้มีส่วนร่วมออกแบบมาตรการเยียวยาที่ได้จากพ.ร.ก.กู้เงินฯลฯ ตนเห็นใจคนพิการซึ่งในสภาวะล็อคดาวน์ประเทศได้รับความลำบากและเดือนร้อนมากกว่าคนปกติหลายเท่า ควรที่รัฐบาล มหาเศรษฐีและผู้ใจบุญจะได้ช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยไม่จำเป็นให้คนตาบอดเป็นภาระฝ่าการติดเชื้อโควิดไปเรียกร้องถึงกระทรวงการคลัง

นายบุญเลิศกล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยว่าได้จัดส่งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเจลล้างมือและเครื่องยังชีพที่มีหลายภาคส่วนบริจาคมาให้จำนวนมากเกินคาดไปให้คนตาบอดที่เป็นสมาชิกสมาคมฯประมาณ14,000ราย ในขณะที่ผู้พิการทางสายตามีทั้งสิ้น19,000ราย คนตาบอดทั่วประเทศที่ได้รับหน้ากากอนามัยและสิ่งของดังกล่าวแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1. สมาคมฯ สาขา ทั้ง 11 สาขา 2. สมาคม / ชมรม คนตาบอดระดับจังหวัดทั่วประ เทศ 3. องค์กรสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลที่มิใช่สมาคมคนตาบอดจังหวัด 4. โรงเรียนสอนคนตาบอด/ศูนย์ฝึกอาชีพ คนตาบอดทั่วประเทศ 5.ชุมชน คนตาบอดในเขตพื้นที่กรุง เทพฯ และปริมณฑล 6.สมาคม คนพิการระดับชาติแต่ละประ เภท และเครือข่ายคนพิการประเภทต่างๆ ในพื้นที่ภูมิภาค 7. สถานสงเคราะห์/โรงพยาบาล 8. สมาชิกสามัญประเภทบุคคล

นายบุญเลิศกล่าวอีกว่า ผู้พิการทุกประเภทมีมากถึง2ล้านราย จำนวนไม่น้อยกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เคยออกไปหาเงินเลี้ยงชีพ เช่น หมอนวดตาบอด ขายล็อตเตอรี่ ร้องเพลงฯลฯแต่ต้องอยู่กับบ้านเฉยๆ ทำให้ไม่มีเงินใช้จ่าย จึงฝากถึงรัฐบาล คนร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้ได้โปรดช่วยเหลือเยียวยาคนละ5,000บาทและอื่นๆให้ถึงผู้พิการทุกคนด้วย หากมีมหาเศรษฐีหรือผู้ใจบุญจะช่วยเหลือก็ติดต่อไปที่สมาคมคนตาบอดฯหรือสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯก็ได้

อนึ่ง สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 2,027,500 คนแบ่งออก เป็น ทางการเห็น191,965 คน (สมัครเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดประมาณ14,000ราย), ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย382,615คน, ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 1,002,083 คน, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม157,003 คน, ทางสติปัญญา138,552 คน, ทาง การเรียนรู้11,898 คน,  ทางออ ทิสติก14,563 คน, พิการมาก กว่า 1 ประเภท123,306 คน, ไม่ระบุ5,515 คน