นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืองบ “บัตรทอง” จำนวน 2,400 ล้านบาท ว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง รัฐบาลจะมาตัดงบประมาณที่ดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ได้ ที่ผ่านมาประชาชนทั้งประเทศเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็มีสิทธิใช้บัตรทองได้ ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดูแลประชาชนมากกว่าจะตัดทิ้ง รัฐควรต้องตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน อาทิงบซื้ออาวุธกองทัพออกไปก่อน เพื่อนำงบประมาณมาดูแลสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งเศรษฐกิจและสังคม และรัฐมีแนวโน้มจะต่ออายุพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ส่งผลกระทบในภาพรวมในวงกว้าง ดังนั้นรัฐควรใช้กฎหมายปกติ หรือ พระราชบัญญัติการควบคุมโรคติดต่อจะสร้างบรรยากาศ ทางด้านการลงทุนและความเชื่อมั่นมากกว่ากฎหมายพิเศษ