พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ระหว่าง 24 – 25 เม.ย.63 พระสงฆ์ จำนวน 226 รูป รวมทั้งแม่ชี ผู้แสวงบุญ และผู้ตกค้างในอินเดีย จำนวน 116 คน ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย จะเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Air Asia (เช่าเหมาลำ) จำนวน 2 เที่ยวบิน ในเส้นทางคยา – กรุงเทพฯ ( ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง )

ทั้งหมดจะเดินทางถึงประเทศไทย เที่ยวบินแรกใน 24 เม.ย.63 เวลา 15.10 น. และเที่ยวบินถัดไปใน 25 เม.ย.63 เวลา 15.10 น. โดยพระสงฆ์ทุกรูป รวมทั้งผู้แสวงบุญทั้งหมด จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และเข้าสู่มาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐในสถานที่ที่กำหนด โดยดำเนินการแยกพระสงฆ์ทุกรูป เข้าพักในพื้นที่ H2do Residence จ.สมุทรปราการ อยู่ในการกำกับของพระสังฆาธิการในพื้นที่

สำหรับผู้แสวงบุญทั้งหมด แยกเข้าพัก ณ รร.รัตนโกสินทร์ กทม. ภายใต้การดูแลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง