นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์โควิด พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-2019 ในประเทศไทย ว่า ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการตรวจหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงยังน้อยมาก หากเทียบกับหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้รายงานจากกระทรวงสาธารณะสุข พบว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีการตรวจหาเชื้อจากประชาชนเพียง 70,000-80,000 คนเท่านั้น ตั้งแต่มีการระบาดเกิดขึ้น ทั้งๆที่ควรมีการตรวจมากกว่านี้ ดังนั้นรัฐบาลต้องไม่ละเลยการป้องกันชีวิตของประชาชน

คณะทำงานของรัฐบาลออกมาโจมตีฝ่ายการเมืองว่า ที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ว่าเป็นการมุ่งให้ร้ายโจมตีรัฐบาล อยากเรียนว่าในมุมมองพรรคเพื่อไทยไม่เคยมองในมุมการเมือง แต่เป็นการให้ความคิดเห็นในมุมของแพทย์ เพื่อปกป้องชีวิตประชาชน ดังนั้นโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อในอนาคตมีได้มากหากรัฐไม่ทำอะไรเลย

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ประชาชนบางส่วนที่ต้องอยู่ศูนย์กักกันเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ในหลายจังหวัด ยังคงน่ากังวลทั้งนี้มีหลายคนที่จากไม่ติดเชื้อกลับกลายเป็นว่ามาติดเชื้อภายในศูนย์กักกัน ดังนั้นรัฐต้องมีมาตรการที่ดีกว่านี้ ในการกักกันเพื่อดูอาการ ที่ผ่านมารัฐไม่จริงใจในการปกป้องประชาชน มาตรการรัฐบาลที่ออกมาจึงสอบตกทุกเรื่อง