นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ออกประกาศจัดระเบียบสำหรับผู้ที่จะมาแจกอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐบาล เพราะห่วงใยประชาชนไม่ต้องการให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรณีที่มีประชาชนมารวมตัวกันใกล้ ๆ เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี การที่มีผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาทำอาหารออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องที่ดีน่ายกย่อง ซึ่งการจัดระเบียบของกระทรวงหมาดไทยและกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เข้ามารับสิ่งของอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19

การประกาศดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นนโยบายสิ้นคิดอย่างที่มีนักการเมืองกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นวิธีการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดมากกว่า เชื่อว่าผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาทั้งหลายเขาเข้าใจในเรื่องนี้ดี ว่าทุกฝ่ายมีความหวังดีต่อพี่น้องประชาชน ไม่อยากเห็นนักการเมืองบางคน ใช้สถานการณ์แบบนี้ออกมาตอบโต้หรือตำหนิในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ เชื่อว่าทุกคนทุกฝ่ายได้ช่วยกันแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ไปด้วยกันอยู่แล้วทุกวันนี้

ในส่วนของรัฐบาลเข้าใจถึงความไม่สะดวกของทั้งผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสา รวมทั้งประชาชนที่รอรับอาหาร แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจำเป็นต้องมีกฎระเบียบในการแจกสิ่งของ หากเราไม่มีกฎระเบียบออกมาอาจจะสร้างปัญหาให้กับประชาชนภายหลังได้ อาจจะติดเชื้อโรควิด-19 เพิ่มขึ้น อยากให้นักการเมืองบางคนเข้าใจเจตนาที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ อย่ามองเพียงแค่ประเด็นทางการเมือง ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน