การประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในวันนี้มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานแทนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้าน เนื่องจากติดภาระกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้มีการ วิดิโอคลอผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เข้ามา เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลในการไม่เข้าร่วมประชุม และมอบได้มอบหมายให้นายวันมูหะมัดนอร์ เป็นประธานในการประชุมแทน

โดย นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ตั้งแต่มีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย พรรคฝ่ายค้านไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ตอนนี้เนื่องจากมีปัญหาในหลายอย่างที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่า เป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทำให้มีการหารือกันในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสภาวิสามัญ

อย่างไรก็ตาม ประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เข้าร่วมประชุมด้วย