วันนี้ (22 เมษายน 2563) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางยังวัดชลอ ต.ชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงทานของวัดโตนด และวัดชลอ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงโปรดให้วัดที่มีศักยภาพในพื้นที่ชุมชน จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบข้าวสารจำนวน 300 ถุง ๆ ละ 2 กิโลกรัม แก่แก่ประธานชุมชน หมู่ที่ 8 ในพื้นที่วัดโตนด ประธานชุมชน หมู่ที่ 3 ในพื้นที่วัดชลอ และมอบข้าวกล้องไข่เจียวพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 600 ชุด แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเดินทางกลับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ ด้านอาเซียนวัดโตนด และศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุวัดโตนด