อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 07.56 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 31.32 บาท ขายออก 32.24 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.40 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 40.14 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.58 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30125 บาทต่อเยน