นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่า สำหรับการส่งออกไทยเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งขยายตัวเป็นบวก 4.17% ด้วยมูลค่า 22,404 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 8 เดือนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แม้จะตัดสินค้าบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเป็นหลัก แต่ตัวเลขยังเป็นบวก

ส่วนตัวเลขของเดือนเมษายน อาจต้องรอลุ้นว่าจะบวกเป็นเดือนที่ 2 ได้หรือไม่ และหากตัวเลขออกมาเป็นบวกจริง ทาง สรท. อาจปรับตัวเลขเป้าหมายทั้งปีอีกครั้ง

]]>