นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการที่รัฐบาลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 ทุกวันว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่น่าเป็นห่วงคือรัฐบาลไม่ยอมรายงานจำนวนผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสในประเทศ มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกี่ตัวอย่าง ในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจริงจังในการแก้ไขปัญหาการระบาด

จากการแถลงข่าวของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เลือกที่จะแถลงเพียงตัวเลขผู้ติดเชื้อ ที่อยู่ระหว่างการรักษา ผู้ที่รักษาหาย และผู้เสียชีวิต แต่ไม่ยอมแถลงจำนวนการตรวจหาเชื้อว่ามีจำนวนการตรวจหาเชื้อไปแล้วจำนวนเท่าใด ดังนั้นอยากทราบว่ารัฐบาลทำไมไม่รายงานผลการตรวจให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อการป้องกันตัวเอง รัฐบาลต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตประชาชน แต่ การเลือกรายงานแต่เฉพาะที่จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลย

ทั้งนี้ ในประเทศไทยตัวเลขรายงานที่เกิดขึ้นตรวจหาเชื้อทั้งหมดไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ รัฐบาลต้องตอบคำถามประชาชน ว่าทำไมจึงไม่เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากกว่านี้ เพราะไวรัสร้ายมีทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการ รัฐต้องเร่งตรวจเชื้อประชาชน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทั้งชาติ