จองซื้อผ่านมือถือได้ด้วย สะดวก ง่าย ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563 โดยลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลา และสามารถลงทุนได้ด้วยตนเองในทุกที่ ภายในวันและเวลาทำการของสาขาธนาคารผ่านแอป CIMBTHAI Digital Banking คือเวลา 8.30น. – 19.30 น. โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)
ทั้งนี้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ 4  และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com