นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันกับว่า ระบบการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (20 เม.ย.) เป็นวันแรก เมื่อเวลา 06.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น จะไม่มีปัญหาระบบล่มแน่นอน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า วันแรกจะมีผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์กี่ราย แต่เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว และ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริง เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานหรือรูปถ่ายในร้านค้า เพื่อยืนยันในการประกอบอาชีพจริงๆ
พร้อมยืนยันในการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้น ประชาชนไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง
และวันนี้ ถึงวันพรุ่งนี้ (21 เม.ย.) กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทอีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน
คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท