นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการติดตามและแก้ไขปัญหาการขาดทุนของการบินไทย ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตของ การบินไทยในทุกรูปแบบโดยให้หัวหน้าคณะทำงานรายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ ต้องรายงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงสาเหตุของการขาดทุนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยระยะแรกจะเน้นเรื่องการจำหน่ายตัวของเอเจนซี่

นอกจากนี้ นายถาวร กล่าวถึงกรณีฝ่ายบริหารเสนอให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการกู้เงิน 70,000 ล้านบาทเพื่อนำมาบริหารจัดการและฟื้นฟูการบินไทย ว่า ในวันนี้หากการบินไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาเก่าหรือมีแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง กังวลว่าหากมีการอนุมัติแผนกู้เงินแล้วไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริงจะทำให้สูญเงินเป็นจำนวนมากและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการที่รัฐบาลนำเงินมาช่วยเหลือถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากให้การบินไทยจัดทำแผนการดำเนินการที่มีความเป็นไปได้ ไม่ใช่นโยบายสวยหรู แต่ทำไม่ได้จริง