แฟนเพจ Facebook สภาพัฒน์ ระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. จะแถลงข่าว ผ่าน Facebook Live เรื่อง “ผลการหารือของ สภาพัฒน์ ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 ครั้งที่ 2” โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านธุรกิจภาคเอกชน เปิดเผยว่า พรุ่งนี้จะเสนอแผนการรีสตาร์ทธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบ หลังจากธุรกิจได้ปิดกิจการไปจากโควิด-19 ซึ่งรวมไปถึงแผนการเปิดห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะเสนอให้ทยอยเปิดเป็นโซนๆก่อน แต่จะต้องคำนึงถึงมาตรการทางด้านสาธารณสุขด้วย และเมื่อเสนอต่อสภาพัฒน์แล้ว ทางที่ประชุมก็จะเสนอให้กับนายรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ต่อไป