นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่า จากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการของทางภาครัฐที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน การประกาศเคอร์ฟิว ของแต่ละจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครได้ส่งผลให้ยอดการเดินทางของประชาชนผ่านมอเตอร์เวย์แต่ละเส้นทางลดลงประมาณ 50% แต่การลดลงดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แม้จะทำให้รายได้ลดลงแต่กรมทางหลวงยอมรับได้ อีกทั้งการดำเนินการของกรมทางหลวงไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและกรมทางหลวงบริหารจัดการเอง นอกจากนี้ ยังมีเงินกองทุนอยู่จึงไม่กังวลเรื่องรายได้ขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้เชื่อว่าหากสถานการณ์คลี่คลายประชาชนจะกลับมาเดินทางตามปกติ

ขณะที่การเดินทางของประชาชนบนทางหลวงในภาพรวมช่วงสงกรานต์ มีความคล่องตัวอย่างมาก มีปริมาณรถที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ จำนวนทั้งสิ้น 408,706 คัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 33 % และน้อยกว่าสงกรานต์ปี 2562 จำนวน 44 % ซึ่งเป็นการจราจรในวันที่ 11 เมษายน ที่ประชาชนเริ่มออกเดินทางของเทศกาลสงกรานต์ทุกปี

อย่างไรก็ตาม ด้านงานซ่อมและงานสร้างต่างๆไม่หยุดพัก กรมทางหลวงยังคงเดินหน้าผลักดันทุกโครงการทั้งโครงการลงทุนขนาดเล็ก โครงการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความคืบหน้าตามแผนงานส่วนงานไหนเริ่มได้ก่อนให้เริ่มทันที พร้อมกันนี้เพิ่มมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างเข้มข้น