นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลผลกระทบกับประชาชนโดยตรง ว่าการจ่ายเงินเยียวยานั้น อย่าหวังแต่พึ่งพาเทคโนโลยี เพราะข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบเกิดปัญหา สุดท้ายจากคนลงทะเบียนในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน.com จำนวนผ่านการประเมินเพียง 22 ล้านคนแต่รัฐสามารถจ่ายได้เพียง 2.5 ล้านคน ก่อนที่รัฐบาลจะออกมายอมรับว่าเงินหมด รัฐบาลต้องปรับเกณฑ์ใหม่ต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการคือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม โดยเฉพาะท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศที่มีข้อมูลประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และทราบว่าคนไหนคือคนที่เดือดร้อนจริงๆ เพื่อรับเงินเยียวยา

นอกจากนี้รัฐต้องพิจารณาผ่อนคลายมาตรการและเริ่มปลดล็อกในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจในต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสพ่อค้า-แม่ค้า สามารถทำมาหากินได้ แต่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยมากที่สุด รัฐต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสได้ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมปัญหานี้ไปได้ ดังนั้นรัฐต้องทุ่มเทการทำงานมากกว่าที่ผ่านมาอย่านั่งแต่ในห้องแอร์เพราะประชาชนกำลังลำบาก