นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการปรับลดราคาข้าวถุง ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ล่าสุดมีผู้ประกอบการข้าวถุงที่ร่วมหลายรายโดยช่วยปรับลดราคาข้าวถุง 5 กิโลกรัม ลงมาร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 30.5 ซึ่งในระยะต่อไปจะมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มเติม ในช่วงที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายก สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวขาวในปัจจุบันที่ระดับตันละ 9,000 – 9,500 บาทเป็นระดับที่น่าพอใจของเกษตรกร โดยอยากให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวในปีนี้ไม่ให้ต่ำกว่าระดับตันละ 8,000 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรอยู่ได้กับระดับราคาดังกล่าว