นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับประชุมติดตามสถานการณ์ข้าวกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยในปี 2562/2563 จะมีผลผลิตข้าวอยู่ทั้งหมดจำนวน 18.8 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกในปีนี้จำนวน 7.5 ล้านตัน ขณะที่ด้านการบริโภคและแปรรูปในประเทศจะอยู่ที่ 8 ล้านตัน

สำหรับราคาข้าวเปลือกทั่วไปราคาปัจจุบันอยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคาอยู่ที่ 10,200-11,000 บาทต่อตัน นับเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี

ทั้งนี้การส่งออกทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าที่ 7.5 ล้านตัน พร้อมจัดทำแผนร่วมกันเพื่อให้การส่งออกข้าวแต่ละไตรมาสมีการกระจายตัว เพื่อไม่ให้กระทบกับความต้องการข้าวในประเทศ รวมทั้งการวางแผนการปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดโลก

โดยไตรมาสแรกส่งออกแล้ว 1.5 ล้านตัน ไตรมาส 2 จนถึงไตรมาส 4 คาดว่าจะส่งออกเฉลี่ยไตรมาสละ 2 ล้านตัน ซึ่งจะบริหารจัดการการส่งออกให้เหมาะสมโดยไม่กระทบตลาดในประเทศ