นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบน้ำยาชุดตรวจโควิด-19 ให้ประเทศอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุด รวม 90,000 ชุด ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ว่า ก่อนหน้านี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีการรายงานจำนวนการตรวจเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยจะมีจำนวนการตรวจคงค้างรอผล แต่จากตัวเลขจำนวนการตรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 เมษายน 2563 ที่มีการตรวจแค่ 16,490 ตัวอย่าง เฉลี่ย 2,355.7 ตัวอย่างต่อวันเท่านั้น นับว่าเป็นจำนวนการตรวจที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพและจำนวนประชากรที่มีอยู่

ทั้งนี้ ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้มากขึ้น โดยการเลือกตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่การกักตัว 14 วัน คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้อง สัมผัส กับผู้ติดเชื้อ , บุคคลทุกคนที่อยู่ในครอบครัวผู้ติดเชื้อ , กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ , กลุ่มที่มีความเสี่ยงอื่น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น โดยใช้การตรวจแอนติบอดี้ หากเป็นผลบวกจึงจะไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง เพื่อจะได้หาวิธีการรักษาและป้องกันต่อไป