พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห.และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( State Quarantine ) ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กห. ในศาลาว่าการกลาโหม โดยรับทราบ สถานภาพคนไทยที่เดินทางผ่านสายการบินกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 ก.พ.63 ซึ่งยังพักกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐ จำนวน 3,290 คน ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 2,175 คน ทั้งนี้ ระหว่าง 6 -10 พ.ค.63 จะมีคนไทยที่ตกค้างในประเทศต่างๆ ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลางและเอเชีย ทยอยเดินทางกลับเข้ามาอีก จำนวน 1,481 คน โดยในวันนี้จะมีเดินทางเข้ามากว่า 200 คน ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองและกระจายเข้าพักในพื้นที่กักควบคุมโรคที่กำหนด

พล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอให้ฝ่ายความมั่นคงทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกรับการเดินทางกลับเข้ามาของคนไทยในต่างประเทศ โดยยังคงคุมเข้มมาตรการคัดกรองและกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาคของแต่ละจังหวัดที่กำหนด พร้อมทั้ง ขอให้สนับสนุนการทำงานของแต่ละจังหวัด ช่วยสร้างความเข้าใจ กำกับติดตาม รวมทั้งแจ้งเตือนกับประชาชนและผู้ประกอบการถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คงความต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักกับประชาชนในพื้นที่ ยังคงไม่ประมาทและยึดปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ขอให้ลงไปรับฟังและช่วยเหลือแก้ปัญหากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยความเห็นใจและเข้าใจไปด้วยกัน โดยยังต้องยึดความปลอดภัยสูงสุดของทุกชีวิตและส่วนรวมจากโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นในภาพรวม ต่อจากนั้น พล.อ.ชัยชาญ รมช.กห. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่กักตัวควบคุมโรค รร. Bazaar กทม.