นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. ยังไม่พิจารณาแผนฟื้นฟูเร่งด่วนของการบินไทยที่จะให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับการบินไทยจนถึงสิ้นปีนี้ว่า อยากขอให้รัฐบาลพิจารณาด้วยความรอบคอบว่า การเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปอุ้มการบินไทยให้เดินหน้าต่อไปได้นั้น จะสามารถทำให้การบินไทยเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่ เพราะการอุ้มการบินไทยให้มีสภาพคล่องมีการทำมาเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น บางช่วงเวลากลับแย่กว่าเดิม
ในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ก็อยู่ในสภาวะขาดทุน

ขณะเดียวกัน ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยแผนฟื้นฟูเร่งด่วนกรณีการบินไทยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบอย่างละเอียด เพื่อจะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟู ช่วยกันทำให้การบินไทยอยู่ได้ตลอดไป

ดังนั้น แผนฟื้นฟูการบินไทยน่าจะอยู่บนหลักการพื้นฐาน ดังนี้
1) มีแผนการบริหารหนี้อย่างไรเพราะการบินไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่มาก
2) มีแผนการสร้างรายได้ในอนาคตที่ชัดเจนอย่างไรในสภาวะที่อุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันกันสูงมาก
3) มีแผนรายจ่ายที่จะต้องทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
4) ขณะที่วิกฤตโควิด-19 อาจจะอยู่กับเราไปนานพอสมควร ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ที่จะกระทบต่อการบินทั้งระบบหรือไม่ อย่างไร
5) จะลดความเสี่ยงของแผนฟื้นฟูที่จะทำได้อย่างไร