นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน ว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่ตนมองว่ามีกลุ่มคนบางส่วนที่ได้ประโยชน์ คือ เจ้าของหอพัก เจ้าของ อพาร์ตเมนท์ มากกว่า เพราะราคาค่าไฟของหอพักหรือ อพาร์ตเมนท์จะมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่าที่รัฐกำหนดมาก ดังนั้น จากนโยบายดังกล่าวจึงไปเอื้อให้กับกลุ่มนายทุนเจ้าของหอพักมากกว่าที่จะช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ มาตรการรัฐที่ให้ประชาชนหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กลายเป็นว่าไปเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำไรของการไฟฟ้ารวมทุกองค์กรเฉลี่ยปีละหลายหมื่นล้านบาท หากรัฐต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงควรรับภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนตั้งแต่เริ่มมีมาตรการล็อกดาวน์จะเหมาะสมกว่า

นอกจากนี้ควรมีการปฏิรูปพลังงานใหม่ทั้งระบบ เพราะหลังโควิดผ่านไปปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะงดปล่อยใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าให้เอกชนในช่วง 3-5 ปีนี้ เพื่อรักษาระดับไฟสำรองของประเทศไม่ให้สูงเกินไป และต้องเร่งหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่เพื่อลดภาระงบประมาณในการซื้อไฟฟ้า ควรต้องเริ่มพัฒนาอย่างจริงจัง รวมทั้งปรับสูตรการผลิตพลังงานจากเดิมพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ เมื่อปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงก็ควรที่จะหันมาเพิ่มปริมาณน้ำมันให้มากขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าหากมีการกำหนดนโยบายพลังงานใหม่จะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงอย่างแน่นอน