นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย และอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 40 คนที่จังหวัดยะลา ว่า หลังจากที่มีรายงานเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อจังหวัดยะลาสูงนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จึงให้ตรวจใหม่ และทราบผล

ในวันต่อมาว่า ผู้มีผลตรวจติดเชื้อโควิดทั้ง 40 คน ให้ผลตรวจใหม่เป็นลบทั้งหมด คือไม่พบติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่คนเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก จะชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของการตรวจได้อย่างไร ในเมื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การรับรองห้องแลปนี้แล้ว และตรวจครั้งนี้ถึง 311 คน ให้ผลบวกเพียง 40 คน ในฐานะแพทย์ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เห็นว่า ห้องแลปที่ให้ผลตรวจผิดพลาด เชื่อถือไม่ได้เช่นนี้ ไม่ควรนำมาใช้ในประเทศไทย เพราะสร้างความเสียหายใหญ่หลวง เนื่องจากการแจ้งผลตรวจเป็นบวก หรือเป็นลบ มีผลต่อการควบคุมโรค การป้องกัน หรือรักษาโรค มีผลต่อจิตใจของผู้รับการตรวจ เสียงบประมาณ เสียเวลา ยิ่งทราบว่าต้องเก็บตัวอย่างในเวลากลางคืนเพราะเป็นช่วงการถือศีลอด ยิ่งน่าเห็นใจมาก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบ ไม่เช่นนั้น อาจจะมีคนคิดไปว่าทางราชการกลบเกลื่อนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย คนไทยหรือชาวต่างประเทศอาจจะไม่เชื่อถือตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เสนอมาตั้งแต่ต้นได้ เพราะความผิดพลาดครั้งนี้ และการตรวจครั้งที่ 3 เป็นเรื่องจำเป็นมาก คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรจะตรวจสอบเรื่องนี้ โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงในคณะกรรมาธิการต่อไป