นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามประกาศงดเดินทางข้ามจังหวัด ต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน เนื่องจากการข้ามจังหวัดอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดและควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือกับประชาชนต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เรื่องการใช้เครื่องบิน, รถไฟ รวมถึงเรือ จะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ หากเกินกว่าอุณหภูมิที่กำหนดจะไม่ให้กลับ เรื่องการเว้ยระยะตามมาตรฐานของสาธารณสุขผู้ประกอบการสายการบิน ผู้ประกอบการรถไฟ รวมถึงรถโดยสาร จะมีการตั้งจุดที่จะยืนหรือนั่งรอต้องมีการเว้นระยะห่างปฏิบัติตามที่กำหนด เรื่องการสวมหน้ากากของผู้โดยสาร จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และเรื่องการให้บริการของผู้ประกอบการจะมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย ให้ความมั่นใจว่ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ที่ให้บริการรวมถึงรถโดยสาร, เครื่องบิน ตลอดเวลาหลังจากการให้บริการ รวมถึงมีการเช็คสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ให้บริการว่าปลอดเชื้อ และให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่บริการ

“ซึ่งหากประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องตรวจสอบว่าแต่ละจังหวัดมีการปฏิบัติอย่างไร อยากให้ประชาชนทราบว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆและให้เห็นใจต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะเป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานให้ดีที่สุด” นายชัยวัฒน์ กล่าว