นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้ Facebook Live กล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอขอบคุณกระทรวงการคลัง ที่ได้ตั้งโต๊ะจัดเจ้าหน้าที่ไว้ต้อนรับ ให้คำแนะนำช่วยเหลือการลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์ ที่หน้ากระทรวงการคลัง เพราะประชาชนกลุ่มนี้มีปัญหาในการลงทะเบียน ไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ จึงจำเป็นต้องมาร้องทุกข์ และขอคำแนะนำจากกระทรวงการคลัง เมื่อกระทรวงการคลังได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำก็เป็นการบรรเทาทุกข์ และลดความตึงเครียดในการมาร้องทุกข์ของประชาชนได้ระดับหนึ่ง ดีกว่าปล่อยให้มีการปืนรั้ว หรือชุมนุมประท้วงสร้างความวุ่นวายที่หน้ากระทรวงหรือบนท้องถนน และเมื่อคนกรุงเทพฯมีปัญหาสามารถร้องทุกข์ได้ที่กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้นายเทพไท กล่าวเพิ่มเติมว่าแต่สำหรับคนในต่างจังหวัดจะให้ไปร้องทุกข์ที่ไหนได้บ้าง ซึ่งพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน กระทรวงการคลังควรจะมีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์เหมือนกับที่ทำอยู่ในขณะนี้ โดยอาจใช้ศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลางของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อรองรับปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งอยากจะให้กระทรวงการคลังได้เข้าใจว่า พี่น้องประชาชนคนบ้านนอก ซึ่งห่างไกลเทคโนโลยี ยังเข้าไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ตของรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 แล้วก็ตาม จึงอยากจะให้กระทรวงการคลังได้เข้าใจและอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วย

นายเทพไท กล่าวทิ้งท้ายเสนอแนะต่อรัฐบาล จากกรณีที่รัฐบาลประกาศหยุดโอนเงินค่าเยียวยาให้กับผู้ไดรับสิทธิ์ในวันที่ 1-4 พฤษภาคมนี้ โดยจะเริ่มโอนเงินผ่านธนาคารได้อีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยอ้างเหตุผลว่า เป็นวันหยุดราชการ ธนาคารหยุดทำการ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผล แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม แต่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน จำเป็นที่จะต้องกินต้องใช้ทุกวันไม่มีวันหยุด ซึ่งรัฐบาลน่าจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนนี้ด้วย ควรจะแก้ปัญหาการโอนเงินให้กับผู้ได้รับการเยียวยาได้ตามปกติ ซึ่งในยุคปัจจุบันสามารถโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าบัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนได้โดยอัตโนมัติ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม

“จึงอยากจะให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะในขณะนี้การโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนมีความล่าช้าไปมากพอสมควรแล้ว ยิ่งมาเจอกับข้ออ้างวันหยุดทางราชการอีก ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีเหตุอันควร” นายเทพไท กล่าว