นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นำนมกล่อง จำนวน 4,800 กล่อง มอบให้กับประชาชนและเด็กในชุมชนซอยหมอเหล็ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองกำลังเผชิญกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ที่อาจส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว

ทั้งนี้ นายชวน เป็นผู้ริเริ่มโครงการนมโรงเรียน เมื่อครั้งดำรงตำเเหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2535 และในปี พ.ศ. 2563 น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้เเทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้เด็กดื่มนม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และเสริมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านสมอง จึงจัดทำโครงการ นม…เพื่อน้อง เพื่อแจกจ่ายนมกล่องให้กับเด็ก ๆ ตามชุมชนที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจว่าน้อง ๆ ในชุมชนจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ซึ่งแจกจ่ายนมกล่องไปยังชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสำหรับนมที่นำมาแจกจ่ายในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Global Shaper Community Bangkok โดยนมทุก ๆ 1 กล่องที่บริจาคทางโครงการจะสมทบอีก 1 กล่อง เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการให้เด็กดื่มนม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป