นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานไปรษณีย์ไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทุกศูนย์ไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัส ล้างพื้น ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในพื้นที่สาธารณะ

 

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮฮล์ ทำความสะอาดจุดสัมผัส อย่างน้อยทุก 20 นาที และยังให้บริการแบบเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เช่น เว้นระยะห่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ จัดระยะการยืนห่าง 1 เมตร จัดเก้าอี้นั่ง เว้นระยะห่าง 1 เมตร เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทัวประเทศ