“เพราะเราไม่ได้มีหน้าที่แสวงหาความพอใจให้ตัวเองเท่านั้น แต่เรามีหน้าที่ต่อสิ่งอื่นด้วย โดยเฉพาะสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้” เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และพิธีกรรายการคนค้นฅน ที่ยังคงตระหนักถึงหน้าที่ในภารกิจเพื่อช่วยเหลือพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องกับโครงการเปลี่ยนพราน สร้างไพร อุทยานแห่งชาติแห่งชาติทับลาน