เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ร่วมแถลงกรณีราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ขึ้นไป เดินรถในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย พล.ต.ท. พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรที่ใช้อยู่ 6 ฉบับ ที่ปกติจะห้ามรถบรรทุกเดินรถในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเช้า และในชั่วโมงเร่งด่วนเย็น เช่น รถสิบล้อห้ามวิ่งวงแหวนรัชดา ตั้งแต่ 06.00-21.00 น. นอกวงแหวนแนวรัชดาห้ามวิ่ง ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น 06.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. สำหรับ 4 ล้อนั้น ห้ามวิ่ง 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 ซึ่งผู้ประกอบการปฏิบัติมาตลอด

แต่เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รับความเดือดร้อน และประชาชนที่ต้องได้รับสิ่งของจากการขนส่งรถบรรทุก จึงให้มีการออกข้อบังคับฉบับล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน เป็นต้นไป จนถึง 30 เมษายน ทำให้ตอนนี้รถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ที่ขนปูน ขนสิ่งก่อสร้าง ขนเหล็กแผ่น วิ่งได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เคยห้าม และเป็นนอกเวลาเคอร์ฟิว คือ 04.00-22.00 น. ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือขนส่งอาหาร ยาเวชภัฑ์ต่างๆ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ก็สามารถวิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง “แต่ก็ยังต้องแสดงเอกสารขออนุญาตเดินรถอย่างถูกต้องในช่วงเวลาเคอร์ฟิวเหมือนเดิม”

จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าไม่ได้เป็นการห้าม แต่ข้อบังคับนั้นเขียนว่าข้อบังคับว่าด้วยการห้ามเดินรถ แต่เนื้อในเป็นเรื่องการผ่อนผัน การยกเว้น อย่างไรก็ตามถนนทุกสายสามารถวิ่งได้ แต่ห้ามจอดทั้งสองฝั่งในกรุงเทพมหานคร ตามข้อบังคับเดิม”