นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด รฟท. วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติผลการประมูลก่อสร้าง งานโยธา รถไฟไทย-จีน จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 3-3 งานโยธา สำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม. (ราคากลาง 12,043 ล้านบาท) ซึ่ง บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ที่ 9,838 ล้านบาท และสัญญาที่ 4-5 งานโยธาสำหรับช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. (ราคากลาง 11,801 ล้านบาท) ซึ่งบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เสนอราคาต่ำสุด 9,913 ล้านบาท

ส่วน สัญญาที่ 3-5 งานโยธา สำหรับช่วงโคกกรวด- นครราชสีมา ระยะทาง 13.69 กม. (ราคากลาง 9,257 ล้านบาท) ซึ่งกิจการร่วมค้าบริษัท SPTK จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 7,750 ล้านบาท นั้น ยังไม่อนุมัติ โดยบอร์ดให้ให้ รฟท.สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กรณี การเป็นกิจการร่วมค้าจดทะเบียนใหม่ เพื่อความชัดเจน

ขณะเดียวกัน ได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำร่างสัญญาจ้างและเงื่อนไขอื่นในการทำสัญญาจ้างงาน ระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดอบรมบุคลากร (สัญญา2.3) วงเงิน 50,633.50 ล้านบาท ออกไปอีก 155 วัน หรือถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เนื่องจาก กรอบเวลาเดิม จะครบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แต่การเจรจาในสัญญา 2.3 ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตามขั้นตอนจะต้องเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมและนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายกรอบเวลาตามตามคำสั่งมาตรา 44