นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายวิษณุ สุขสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการนครหลวง สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมปล่อยคาราวานนำจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก และเริ่มในพื้นที่เขตสัมพันธ์วงศ์ จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

โดยไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้ง 1,688, 534 ครัวเรือน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563