ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมา ปฏิบัติงานตามปกติ โดยในเวลา 09.00 น. จะรับมอบเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากบริษัทแบรนด์ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เรียก สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ศูนย์ปฎิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ปฎิบัติการกระจายหน้ากาก และเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ศูนย์ปฎิบัติการควบคุม ศูนย์ปฎิบัติการมาตรการเดินทาง เข้า ออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และศูนย์ปฎิบัติการด้านข้อมูล มาตรการแก้ไขปัญหาจากติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็น 10 ศูนย์ที่ตั้งขึ้นโดย ศบค. เข้าร่วมประชุม

ขณะที่ การแถลงข่าวประจำวันของ ศบค. โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษก ศบค. เป็นผู้แถลงข่าวประจำวันในเวลา 11.30 น. ที่ต้องติดตามจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะยังคงลดลงต่อเนื่องหรือไม่ และผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน ที่จะเป็นการชี้วัดถึงมาตราฐานทางการแพทย์ของไทยที่มีประสิทธิภาพ หากเทียบกับในหลายประเทศถือว่ามีมาตราการในการป้องกันที่ดี