นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง แหล่งเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ว่า ในตอนนี้มีแหล่งเงินกู้อยู่แล้ว ซึ่งทางสำนักบริหารหนี้จะไปพิจารณาว่าใช้เงินจากแหล่งไหนได้บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งเงินในประเทศ อาจเป็นการกู้จากสถาบันการเงินหรืออาจมีการออกเป็นพันธบัตรรัฐบาล

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการปรับเพดานหนี้สาธารณะ ที่ขณะนี้ยังคงไว้ที่ 60% เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงิน แต่จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งกลไกต่างๆจะต้องสอดรับกับภาวะวิกฤติ