คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านการรายงานทาง Video Conference โดยวันนี้เป็นการสอบถามความคืบหน้าการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากจังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

โดยในจังหวัดขอนแก่น เขต10 พื้นที่ดูแลของนายบัลลังก์ อรรณนพพร ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)ซึ่งยังคงทำงานอย่างเข้มแข็ง เช่นเดียวกับในเขต8 พื้นที่ดูแลของนางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ได้เปิดจุดบริการอาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความทุกข์ ให้กับประชาชน ซึ่งในเวลานี้สะท้อน ตรงกันว่า “กลัวความอดยากมากกว่ากลัวโรคระบาด” พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาและออกมาตรการให้มีความชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่

 

ส่วนในพื้นที่ ลาดกระบัง กทม. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พื้นที่บางขุนเทียน นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด รวมถึง การไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งที่เป็นผู้ ที่ได้รับความเดือดร้อน ส.ส.ในพื้นที่จึงทำได้เพียง การหาอุปกรณ์ป้องกันบางส่วน รวมถึงการบริการอาหารน้ำดื่มให้กับคนยากไร้ และคนจนที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า เวลานี้รัฐบาล จะต้อง กำหนดมาตรการ และเงื่อนไขการกลับมาเปิดกิจการ ภายใต้ข้อบังคับทางด้านสาธารณสุขเป็นกรอบกำกับควบคุม โดยนำแนวคิดขอเพื่อไทยที่เคยเสนอไปใช้ได้