นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเรื่องแนวทางการจัดลดราคาจำหน่ายสินค้า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางผู้ประกอบการได้มีการพิจารณาปรับลดราคาสินค้า ใน 6 กลุ่ม จำนวน 72 รายการ โดยราคาที่ปรับลดลงนั้น จะมีตั้งแต่ร้อยละ 5 จนถึงสูงสุดร้อยละ 58 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

 

โดยสินค้าที่ปรับลดราคานั้น ประกอบด้วย สินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ซอสปรุงรส ของใช้ในชีวิตประจำวัน ของใช้ชำระร่างกาย และ ผลิตภัณฑ์ซักล้าง โดยมั่นใจจะช่วยลดภาระการครองชีพให้กับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันได้